Privredni savjet

Privredni savjet predstavlja savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika opštinske uprave, javnih službi koji djeluju na lokalnom i državnom nivou, privatnog sektora i organizacija civilnog društva.
Osnovna funkcija privrednog savjeta jeste jačanje javno-privatnog dijaloga u cilju kreiranja i stvaranja boljeg poslovnog ambijenta na području lokalne zajednice.

Dokumenti
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Privrednog savjeta opštine Gradiška
Rješenje o imenovanju Privrednog savjeta opštine Gradiška
Poslovnik o radu Privrednog savjeta opštine Gradiška

Zapisnici sa sjednica
Zapisnik sa konstitutivnog sastanka – 10.12.2014
Zapisnik sa drugog sastanka – 26.01.2015
Zapisnik sa trećeg sastanka – 05.05.2015
Zapisnik sa četvrtog sastanka – 06.11.2015
Zapisnik sa petog sastanka – 04.04.2016
Zapisnik sa šestog sastanka – 20.03.2017
Zapisnik sa sedmog sastanka – 30.05.2017

Kontakt
Danilo Šobot, dipl. ek.
Sekretar Privrednog savjeta opštine Gradiška
Tel: +387 51 810 330
Elektronska pošta: danilo.sobot@opstina-gradiska.com