Stručna služba SO

Stručna služba Skupštine opštine obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Skupštine opštine i njenih radnih tijela.

Stručnom službom Skupštine opštine rukovodi Sekretar Skupštine opštine.

v.d. SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE:

NEMANJA PANIĆ