PLAN JAVNIH NABAVKI

Izvod iz plana nabavki za 2017.godinu

Odluka o dopuni plana javnih nabavki za 2017. godinu

I Prilog izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2016. godinu (II kvartal)

II Prilog izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2016. godinu (II kvartal)

Obavještenja
Prethodno informacijsko obavještenje
Obavještenje o nabavci i Obavještenja o ispravci
Obavještenje o rezultatima postupka
Obavještenje o dodjeli ugovora
Obavještenje o poništenju postupka
Dobrovoljno EX ante obavještenje o transparentnosti

Godišnje obavještenje o dodjeli ugovora
Godišnje obavještenje o dodjeli ugovora za okvirne sporazume
Poziv za dostavljanje ponude u postupku dodjele ugovora iz aneksa II dio B

Namjera o provođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Održavanje javne higijene
Odluke o rezultatima postupka

Odluke o dodjeli ugovora

Odluke o poništenju postupka

Podaci o zaključenim ugovorima i njihovoj realizaciji