12.04.2016. Share

ТЕНДЕРИ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

I Прилог измјене и допуне плана јавних набавки за 2016. годину (II квартал)

II Прилог измјене и допуне плана јавних набавки за 2016. годину (II квартал)

Обавјештења
    Претходно информацијско обавјештење
    Обавјештење о набавци и Обавјештења о исправци
    Обавјештење о резултатима поступка
        Обавјештење о додјели уговора
        Обавјештење о поништењу поступка
    Добровољно ЕX анте обавјештење о транспарентности
    Годишње обавјештење о додјели уговора
    Годишње обавјештење о додјели уговора за оквирне споразуме
Позив за достављање понуде у поступку додјеле уговора из анекса II дио Б
Намјера о провођењу преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци

    Одржавање јавне хигијене
Одлуке о резултатима поступка
    Одлуке о додјели уговора
    Одлуке о поништењу поступка
Подаци о закљученим уговорима и њиховој реализацији