Udruženja građana

Nevladina organizacija (NVO) je udruženje građana ili organizacija koja nije pod nadležnošću vlade i čiji osnivač nije država. Zbog toga NVO je uglavnom nezavisna od vlade. Termin se uglavnom odnosi na društvene, kulturne, pravne i druge grupe koje se zalažu za određene ciljeve koji su prevashodno neprofitni i nekomercijalni. Nevladine organizacije kroz svoju aktivnost štite interese određenih grupa građana i dobijaju sve veći značaj u razvoju civilnog društva.

Rad nevladinih organizacija regulisan je Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 52/01). Ovim zakonom su propisani način osnivanja, rad, finansiranje, sredstva i prestanak rada udruženja i fondacija.

Nevladine organizacije imaju određene ciljeve i zadatke koje provode uglavnom kroz projekte koji se realizuju u različitim oblastima, apliciranjem istih prema Opštini i drugim donatorima.

Nevladine organizacije na području opštine Gradiška koje djeluju u oblasti kulture, boračko-invalidske zaštite, poljoprivrede i sporta su većinom direktni korisnici Budžeta. Rad nevladinih organizacija i aktivnosti koje doprinose poboljšanju funkcionisanja civilnog društva na teritoriji opštine Gradiška, regulisan je Odlukom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Službeni glasnik opštine Gradiška broj: 1/06, 4/13). Ovom odlukom definisani su kriteriji praćenja utroška sredstava nevladinih organizacija koja su im dodijeljena od opštine Gradiška putem konkursa.

Obzirom da nevladin sektor u svijetu zauzima značajno mjesto u funkcionisanju i razvoju demokratskog društva, opština Gradiška podržava razvoj nevladinog sektora, uz stalno iniciranje poboljšanja rada i efikasnije djelovanje nevladinog sektora na području opštine Gradiška. Nadležni organi opštine pomažu udruženjima građana da izrađuju kvalitetne projekte korisne za unapređenje i razvoj lokalne zajednice.

Opština Gradiška kroz finansiranje projekata NVO nastoji približiti način društvenog života naših građana i razvoj građanske i demokratske svijesti načinu kako je to uređeno u drugim evropskim zemljama. Nevladinim organizacijama je omogućena svakodnevna komunikacija sa nadležnim Odjeljenjem za društvene djelatnosti i službenikom za nevladin sektor, koji im pružaju stručnu pomoć pri obavljanju njihovih aktivnosti i omogućavaju pristup potrebnim podacima i informacijama.

Na području opštine djeluje veliki broj kulturnih i sportskih udruženja koja se finansiraju kroz budžetom predviđene programe te invalidne organizacije koje su direktni budžetski korisnici. Pored navedenih značajno mjesto pripada udruženjima koja se finansiraju kroz projekte a to su:

 1. Udruženje „Most“ Gradiška
 2. Omladinska organizacija „OMO“ Gradiška
 3. Udruženje građana „Omladinski centar Petar Kočić“ Romanovci
 4. Udruženje „Jež“ Gradiška
 5. Udruženje građana „Omladinska organizacija volonteri“ Gradiška
 6. Omladinski savjet opštine Gradiška
 7. Opštinsko udruženje oboljelih od PTSP-a
 8. Savez žena oboljelih od raka dojke „Iskra“ – Podružnica Gradiška
 9. Udruženje „Amaterski radio klub Mihajlo Pupin“ Gradiška
 10. Udruženje građana „Eduka” Gradiška
 11. Svetosavska omladinska zajednica – Podružnica Gradiška
 12. Udruženje „Forum Gradiščanaca“ Gradiška
 13. Udruženje građana – dnevni centar „Ostarimo zajedno“ Gradiška
 14. Udruženje građana „777“ Gradiška
 15. Udruženje žena „Izlazak Sunca“ Dubrave
 16. Udruženje samohranih roditelja „Stella“ Gradiška
 17. Udruženje samohranih roditelja „Svjetlost“ Gradiška
 18. Udruženje „Žena i porodica“ Gradiška
 19. Udruženje građana „Rastimo zajedno“ Gradiška
 20. Udruženje roditelja sa četvero i više djece opštine Gradiška
 21. Udruženje inovatora Gradiška
 22. Društvo „Josip Broz Tito“ Banja Luka ogranak Gradiška
 23. Udruženje Roma „Sunce – kham“ – Gradiška
 24. Udruženje građana „Romski informativni centar“ Gradiška
 25. Udruženje žena Romkinja „Romano ternipe“
 26. Udruženje žena oboljelih od raka dojke „Narcis“ Gradiška
 27. Udruženje građana „Razvojni centar – SPEKTAR“ Gradiška
 28. Udruženje „Radio klub Gradiška“ Gradiška
 29. Udruženje „Potrošač“ Gradiška
 30. Udruženje građana „Eko planet“ Gradiška
 31. Udruženje građana „Rasadnik“ Gradiška
 32. Udruženje građana „Gradiška sela“ Gradiška
 33. Udruženje za ruralni razvoj „Ruralna mreža“ Gradiška
 34. Asocijacija za ruralni razvoj „Potkozarje“ G. Jurkovica
 35. Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i tjelesnih invalida regije BL, Gradiška
 36. Udruženje amputiraca „UDAS“ Gradiška
 37. Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Gradiška
 38. Udruženje gluvih i nagluvih RS, Gradiška
 39. Međuopštinska organizacija slijepih i slabovidih, Gradiška
 40. Savez invalida rada, Gradiška
 41. Međuopštinsko udruženje civilnih invalida – žrtava rata Gradiška
 42. Fondacija „Srpskih ratnih veterana“ Gradiška
 43. Opštinski odbor SUBNOR-a Gradiška
 44. Udruženje bivših logoraša Drugog svjetskog rata, Gradiška
 45. Boračka organizacija opštine Gradiška
 46. Udruženje penzionera opštine Gradiška
 47. Udruženje vojnih penzionera Gradiška