Zašto investirati u Gradišku…

Pogodnosti koje nudimo:

1. Izuzetna lokacija za pokretanje poslovanja
 • Povoljna geostrateška pozicija – u Gradišci je lociran najveći i najznačajniji granični ulaz iz Evrope u BiH;
 • Povoljan geoprometni položaj – Gradiška je ispresijecana važnim komunikacijama koje je povezuju na sjeveru sa auto – putem Beograd – Zagreb i sa željezničkom prugom koja povezuje Evropu sa Bliskim istokom, na jugu sa Banjom Lukom, te željeznicom i drumovima sa Jadranskim morem.
 • Direktan izlaz na međunarodno plovnu rijeku Savu.
2. Uređena infrastruktura
 • Dobra putna komunikacija – sva naseljena mjesta na području opštine Gradiška pokrivena sa asfaltnom putnom mrežom;
 • Razvijen komunalni sistem.
3. Poslovno okruženje
 • Tradicionalni industrijski sektori metaloprerade, prerade plastike, drvo-prerađivačka, prehrambena industrija i druge oblasti prerađivačke industrije.
4. Prirodni i ljudski resursi
 • Povoljno poljoprivredno zemljište Lijevče polja i Potkozarja omogućava razvoj ratarstva, povrtlarstva, stočarstva, voćarstva i prerađivačkih kapaciteta;
 • Planina Kozara, bogata raznim šumskim potencijalom (florom i faunom);
 • Zalihe pitke vode;
 • Povoljna umjereno kontinentalna klima;
 • Izvanredne mogućnosti za razvoj lovnog, zimskog i izletničkog turizma;
 • Mlada, kreativna,obrazovana i jezički osposobljena radna snaga.
5. Podrška lokalne uprave
 • Ubrzane procedure registracije, izdavanja dozvola i rješenja na lokalnom nivou;
 • Najniža stopa poreza na dobit u odnosu na okruženje – porez na dobit iznosi 10% uz mogućnost transfera, svi proizvodi su uglavnom oslobođeni kod izvoza carinskih opterećenja, a prisutna je određena stimulacija na planu izvoza;
 • Opština Gradiška je spremna, za sve svoje dugoročne planirane projekte i ideje, prihvatiti sufinansiranje od strane domaćih i inostranih partnera, spremna je da se uključi u javno-privatno partnerstvo u cilju povećanja društveno – ekonomskog razvoja, poboljšanja prosperiteta opštine i približavanja evropskim standardima;
 • Podrška u postupku dobijanja različitih dozvola na višim nivoima.